Tilintarkastus

JP on HT-tilintarkastaja ja nyt tarjoamme tilintarkastuspalveluita:
  • Lakisääteinen tilintarkastus pienille liikeyrityksille (oy, ay ja ky)
  • Tilintarkastajan lausunnot esimerkiksi todistus taloudellisista voimavaroista liikennelupaa varten
  • Verokonsultointi
  • Hyvän hallintotavan mukainen toiminta, neuvonta ja käyttöönotto
    • Esimerkiksi erilaiset kokoukset ja pöytäkirjat
 
"Tilintarkastus on yrittäjille tärkeä työkalu yhtiön toiminnan ja taloudellisen tilanteen varmistamiseksi. Tilintarkastaja antaa riippumattoman näkökulman yhtiön hallintoon ja kirjanpitoon. Tilintarkastajan on syvennyttävä yhtiön toimintaan tehdäkseen tilintarkastuksen vaaditulla tavalla, jolloin mahdollisuus auttaa ja tukea yrittäjää tärkeissä päätöksissä nousee toiselle tasolle. Nykyaikainen tilintarkastaja tuo yrittäjälle aidosti lisäarvoa pelkän tilintarkastuskertomuksen rinnalle. Tilintarkastaja ja kirjanpitäjä työskentelevät yhdessä yrittäjän parhaaksi." - JP Kiilunen
 
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous ja PRH:n sähköiset palvelut tekevät uuden tilintarkastajan valinnan helpoksi.
 
 
 
 
 
 
 
 
Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö, joka edistää jäsentensä ammattitaitoa ja osaamista. Jäsenenä olen sitoutunut noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, tilintarkastusalalla yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita sekä hyvää tilintarkastustapaa. Olemme yhdessä rakentamassa perustaa suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille.